fredag 30 januari 2015

Tror man så bekänner man

Jesus säger:

Jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna, honom skall också Människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar.”Betänk att när vi ställs inför människor så handlar det inte om att göra bra intryck, att se till att de gillar oss för vad vi säger, att lägga orden på ett sådant sätt att vi passar in i mallar. Det handlar om att ge uttryck för vår allraheligaste tro på Frälsarens Jesu Kristi död och uppståndelse för oss syndare, inför Gud och människor.Jesus säger på ett annat ställe:Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.” (Luk. 9: 26)Nu är det ju visserligen så att vi alla på olika sätt förnekat Kristus i våra liv, inte kanske i ord, men i gärningar. Och Jesus tog emot och förlät t.ex. Petrus som ångrade sig efter att ha förnekat sin Herre.Men bekännelsen är viktig. För handen på hjärtat, i ett evighetsperspektiv och med blicken på vår blödande Frälsare på korset, vad spelar det för roll vad människor tycker om oss?Dessutom är det också ett ansvar att jag bekänna, för när vi bekänner Kristus så kan det ju faktiskt hända att också andra människor kommer till tro. Och att vi bekänner är också ett sätt att visa i praktiken att Kristus har någon betydelse för oss.Det var två damer som satt och åt lunch tillsammans när den ene säger till den andre:

-”Jag känner inte många kristna, men på något sätt kan jag inte hjälpa att jag betraktar dem som hycklare.

Den andre sade då:

-Men din svägeska då, hon bor ju i samma hus som dig, det måste du väl ändå erkänna att hon är en hängiven kristen.”

-”Det är just det” skattade den första. ”Hon är en förtjusande person, och ägnar sitt liv åt att stödja yttre mission och söndagsskolearbete, men hon har aldrig frågat mig om jag vill bli en kristen. Det är bara en bluff-tro hos henne, det här med att själarna är i fara. Jag vet att hon tycker om mig, men om hon trodde på allt det där, tror du inte att hon skulle sagt något till mig?”Om vi har syndat mot detta med att bekänna Kristus, så förlåter han oss, när vi vänder oss till honom i tro. Kristus säger idag:Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som hädar den helige Ande skall inte få förlåtelse.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar