måndag 31 december 2012

Det mänskliga förnuftet räcker inte till


Jesus sade:

"Du har uppenbarat det (alltså den andliga sanningen) för de små". (Matt 11: 25)

Jesus hade sagt till Simon: "Kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen'  (Matt:16:17)

Och är det en uppenbarelse så gäller inte det mänskliga  förnuftet. Det måste vika. Det är Gud som talar. Det är Gud som visar vem Han är i Jesus Kristus, genom sin Ande. Jesus hade ju sagt i  sin bergspredikan:

 "Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.  (Matt.5:3)

Den som är vis i sin egna ögon behöver ingen vishet från Gud. Det är som att fylla bensin i  en fulltankad bil: den går inte i, den rinner bara över.

söndag 30 december 2012

En insikt som går utöver det mänskliga förnuftet


När det glada budskapet om Jesus  Kristus går ut så kommer de som vill vara visa i sina egna ögon att rycka på axlarna. Men de som säger: "Nej, jag  förstår inte allt, men jag litar på dig Gud, du vet bättre än mig",  det är dessa som tror och blir frälsta, när de tror evangeliet om Jesus Kristus.

Jesus säger. "du har uppenbarat för de små" (Matt 11: 25). l 1917 års översättning stod  "de enfaldiga".

Med det menas inte att  kristna i allmänhet är lite mera korkade än andra människor.  Men det betyder att när det gäller kunskapen om Gud, när det  gäller evangelium om Kristus, när det gäller förståelsen av  evangelium, så måste jag erkänna att mitt förnuft på inget sätt räcker till. Här gäller bara den uppenbarelse Gud ger genom sin  Ande. Det är också därför Jesus betonar:

"Du har uppenbarat det för de små".

lördag 29 december 2012

Smarta människor?


Jesus bad "du himlens och jordens Herre…har dolt detta för de visa och  kloka och uppenbarat det för de små .(Matt 11: 25)

Tänk en sån kontrast här. Å ena sidan har vi himlens och jordens Herre, den Gud som har sammanvävt galaxer och atomer, som skapat hela detta myller av liv, som bestämt hur  ljuset skulle lysa och hur alla hav skulle se ut. 

Å andra sidan har vi  vissa människor som tror sig vara visa och kloka. Ja, människor  som är så visa och kloka att de är för smarta för ett budskap från  Gud, himmelens och jordens Herre! Är det inte lite ironi som  Kristus uttrycker här?

Det låter lite som Guds tal till Job:

"Var fanns du när jag lade jordens rund? Svara om du har så  stort förstånd...Har du, sedan dina dagar grydde befallt dagen  att gry...Har du stigit ner till havets källor och vandrat på djupets  botten. Har dödens portar uppenbarats för dig, har du sett  dödsskuggans portar?..  Kan du binda ihop sjustjärnornas knippe eller lossa Orions band? Kan du på rätt tid föra fram himlens tecken och leda björninnan och hennes ungar? Förstår du himlens lagar? Ordnar  du dess välde över jorden? Kan du höja din röst till molnen och  få vattenflöden att övertäcka dig? Kan du befalla blixtarna så att de går ut och säger till dig: 'Här är vi' (Job .38:4 ,12,16,17,31,32,35)

Helt medvetet sätter Jesus himmelens och jordens Herre bredvid denna världens visa och kloka människor. Och vi förstår alla att mycket av det som kallas vishet hos människor i själva  verket är den djupaste dårskapen.

fredag 28 december 2012

När kommer Guds rike till oss?


När Sackeus kom till tro på Kristus så sade Kristus:

”I dag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat."  (Luk. 19:9, 10)

Må Guds rike komma till våra hjärtan idag, när vi hör att Guds rike kommit, att Kristus kommit.

Vi ber i Fader Vår: ”Tillkomme ditt rike
Katekesen frågar:

”Vad betyder det?”

Katekesen svarar:

Guds rike kommer av sig självt, även utan vår bön, men vi ber i denna bön att det skall komma också till oss.”

Katekesen frågar:

Hur kommer Guds rike?

Guds rike kommer när vår himmelska Fader ger oss sin helige Ande, så att vi genom hans nåd tror på hans heliga ord och lever gudfruktigt här på jorden och för evigt i himlen.

Guds  rike i våra hjärtan är tron på Jesus Kristus som vår Frälsare.

torsdag 27 december 2012

När är frälsningens dag?


Tiden var fullbordad när Kristus kom, tiden för att Guds löften till Israel skulle gå i uppfyllelse, tiden för mänsklighetens frälsning.

Det finns också en tid från Guds sida för dig och mig att han vill ha oss hem till sitt rike.  

Den tiden är idag. Gud vill ha oss idag. Han vill att vi skall vara i hans rike idag.

När Sackeus kom till tro på Kristus så sade Kristus:

”I dag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat."  (Luk. 19:9, 10)

Må Guds rike komma till våra hjärtan idag, när vi hör att Guds rike kommit, att Kristus kommit.

onsdag 26 december 2012

Vad omvändelse är


Omvändelse är att tro evangelium. 

I den stund vi tror evangelium så har vi vänt om till Gud. 

Och evangelium är just detta: Vi har en nådig genom Jesu Kristi ställföreträdande offer. 

Att tro evangelium är alltså att tro att vi har en nådig Gud.