onsdag 31 augusti 2011

Lyft blicken ur dammet och se på Jesus!


"En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna.  Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom", och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. " (Lukas 13: 10ff)

När Jesus såg henne, kallade han henne till sig”. Det var inte hon som tog initiativet, utan Jesus. Det var han som sökte upp henne.

Jesus ”sade till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom", och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud.”

Det står inget om hennes tro. Jesus kräver ingen tro som förutsättning för helandet. Jesu helande är ögonblickligt. Det sker inte gradvis. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Jesu helande är också fullkomligt. Hon är på ett ögonblick helt frisk. Det är inte så att det ska ta fjorton dagar.

 Efter att ha varit böjd i 18 år, så kan hon räta sin rygg, först ser hon Jesus och sedan folket.

Är inte det en underbar bild på frälsningen? Innan vi möter Jesus så går vi och stirrar ner i dammet, ner i det jordiska. När Jesus kommer in i våra liv, så rätas våra ryggar ut.  Vi ser honom genom evangelium, vi förstår att Gud älskar oss för Kristi skull och så fattar vi kärlek till alla andra människor.

Vem ska man klandra för att vi blir sjuka eller råkar ut för lidande?


En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna.  Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom", och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: "Sex dagar skall man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten." Då svarade Herren honom: "Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den? Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?" Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde.” (Lukas 13:10-17)

Kvinnan är redan ett Guds barn, hennes problem var inte hennes relation till Gud, Jesus säger att hon är ”en Abrahams dotter”. Det sade han bara om dem som hade Abrahams tro.


Svårt sjuka människor som också är troende är också ett starkt vittnesbörd om hur tron kan bära i de största lidanden. Hon hade inte blivit bitter på Gud och gett upp i förtvivlan, trots smärtan och obehaget med sjukdomen.

Jag talade för några år sedan med en kvinna som sade att hon hatade Gud och Jesus för den obotliga sjukdom hon hade. Gud hade fått sin chans sade hon. Hon hade bett om helande. Men inget helande kom. Därför ville hon inte vara kristen längre.

Men Gud är inte skyldig människan något. Ibland helar Gud, ibland inte. Men livet med Gud handlar inte om en extra bonus i detta livet, utan om något mycket större, gemenskapen med Gud, förlåtelsen, friden och löftet om evigt liv.

Hur ska man då förstå det när det står att hon ” hade haft en sjukdomsande i arton år”, Jesus säger: ” denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år.”

Man ska inte förstå det så att detta med onda andar bara var ett sätt att beskriva sjukdom med den tidens språk. Lukas som skriver var läkare, och han ställde diagnos. Ibland talar han om andar, men oftast inte.

Uppenbarligen var onda andemakter involverade, trots att hon var ett Guds barn. Sjukdom och död kom in i världen som ett resultat av den första människans synd och satans frestelse. Och när Jesus en dag skall upprätta världen så kommer sjukdom inte att finnas mer.

Man kan inte heller säga att hon, som ett Abrahams barn, var utelämnad åt den onde i sin sjukdom. Inte ens den ondes aktiviteter når utanför Guds hand.

Paulus berättar ” för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig.” (2Kor. 12:7)

Paulus krämpa var en satans ängel som plågade honom, en törntagg, kanske en sjukdom eller något annat. Ändå skedde detta inte utanför Guds försyn, för knappast ligger det i satans intresse att vi inte ska förhäva oss. Satan vill ju att vi ska förhäva oss, men Gud tillät Paulus törntagg, en satans ängel. På samma sätt kan man inte klandra den sjuke för sjukdomen.

tisdag 30 augusti 2011

Bara ett under kan rädda oss


 En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna.  Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom", och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud." (Lukas 13:10f.)

 Texten säger: ”Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig.” Hon hade ingen förmåga, det fanns ingen möjlighet för henne att räta upp ryggen.  Idag finns olika hjälpmedel, korsetter och operativa ingrepp för att hjälpa människor med krokiga ryggar. Men det fanns inte på Jesu tid. Det enda som kunde hjälpa en handikappad var ett under från Gud.

Beskriver inte det ganska väl människans situation? Skriften säger att människan av egna krafter inte kan frälsa sig själv, den beskriver människan innan omvändelsen som blind, döv, ja död.

En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det.” (1Kor. 2:14)

Skall en oomvänd människa bli ett Guds barn måste Gud göra det genom evangelium. Hade kvinnan inte kommit i närheten av Jesus fanns inget hopp för henne. Men eftersom hon kom i närheten av Jesus kunde Gud hjälpa henne. Om oomvända människor aldrig kommer i hörhåll för evangelium kan de inte komma till tro. Om det låter logiskt så är det lika logiskt att du och jag för människor dit där evangelium förkunnas eller själva för evangelium till dem. Om vi själva ska förbli i tron måste vi också finnas där evangelium i Ord och sakrament finns.

måndag 29 augusti 2011

Inga ursäkter för att inte gå till kyrkan


Lukas 13:10-17

En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna.  Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han henne till sig och sade till henne: "Kvinna, du är fri från din sjukdom", och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten, och han sade till folket: "Sex dagar skall man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten." Då svarade Herren honom: "Ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den? Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i arton år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten?" Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde.”

I texten är scenen ingen ovanlig scen. Jesus undervisar, som han ofta gjorde, i synagogan på sabbaten. Här utlade han Moses och profeterna.

Folket är samlat, män och kvinnor och synagogföreståndaren finns också där. Plötsligt avbryter Jesus sin undervisning, därför att han får syn på en kvinna som behöver hjälp.

” Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i arton år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne, kallade han henne till sig

Det står inte att hon kom dit för att Jesus var där för att hela. Hon fanns där som en av alla åhörare i synagogan. Man samlades där precis som man samlas i kyrkan för att höra Guds Ord och tillbedja Gud. Jesus gör något uppseendeväckande när han avbryter undervisningen för att kalla henne till sig.

Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig.”

Det problemet hade hon haft i arton år. Lukas berättar också att hon hade en ” sjukdomsande”.  

Krokig rygg är orsakad antingen av sjukdomen skolios som får ryggen att kröka sig eller genom att man skadar ryggen så att den läker ihop i en krokig ställning. Allt detta orsakade förstås en obegriplig smärta. Sångerskan Monika Zetterling var sängliggande i skolios den sista tiden innan hon dog.

Ändå hade denna kvinna tagit sig till synagogan som en jude gjorde på sabbaten. Jag tänker på hur besvärligt det var för henne att ta sig dit. Bara att ta på sig kläderna och vandra dit var smärtsamt. Och sen får man räkna med alla blickarna från människor som alltid stirrar på de handikappade, de avvikande. Men till synagogan gick hon.

Det finns folk som drar sig för att gå till kyrkan när de har problem med någonting.  Men det är väl då man har anledning att gå till kyrkan, om någonsin.

För den här kvinnan var hennes krämpa inget skäl att stanna hemma. Kan man vara kristen utan att gå till kyrkan eller ens tillhöra en församling? Ja, det är möjligt. Men det är ungefär som att
- vara elev, utan att gå i skolan
- vara en soldat utan att vilja gå med i armén
-spela fotboll, utan lag
-vara ett bi utan bikupa

Till kyrkan går vi för att höra Guds Ord, ta del av altarets sakrament och vara ett stöd för våra syskon i tron. Bibeln känner inga församlingslösa kristna.