fredag 9 januari 2015

Tala sanning!

"Ni har vidare hört att det är sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla din ed inför Herren. Jag säger er: Ni skall inte alls svära - varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotpall, eller vid Jerusalem, det är den store Konungens stad. Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde.” (Matt. 5:33-37)


Bill Clinton blir ihågkommen, inte för att han minskade arbetslösheten, utan för att han ljög under ed, om ”den där kvinnan” och om Whitewater. Någon (Felicity Kendal) har sagt: ”Det finns ett sätt att veta när politiker ljuger - de rör på munnen. ” Och ingen blir förvånad egentligen, även om det är en överdrift, kanske. Kvällstidningarna ljuger, statistiken ljuger, advokaterna ljuger, säger man. Men det som mer borde chockera oss är att folk i allmänhet vant sig vid att det är så. Ja, inte bara bland politiker och advokater, folk i allmänhet ljuger. En studie visar att folk ljuger i genomsnitt en gång om dagen. Man pratar om nödlögner och vita lögner.

Vid ett gymnasium kom fyra pojkar för sent en dag. De steg in i klassrummet och förklarade med allvar i blicken att orsaken till förseningen berodde på att luften gått ur ett däck på bilen. Den förstående läraren log och sade att det var tråkigt att höra eftersom de missat skrivningen på morgonen. Men hon var villig att låta dem få en ny chans. Hon gav dem var sitt papper och penna, placerade dem i varsitt hörn av klassrummet och sade åt dem att de skulle få godkänt på testet om de bara svarade på en enda fråga: ”Vilket däck var det punktering på?”

Budskapet i dagens text är: ”tala sanning!”. Texten är en del av Kristi bergpredikan. I en av delarna säger han:

om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdes och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.” (Matt.5:20), sedan ger han sju exempel på hur fariséerna förvred Guds lag för att den skulle passa dem, för att de skulle kunna gömma sin olydnad under en falsk fromhet. Dagens text är det 5:e och 6:e exemplet.

Fariséerna läste i Mose lag att ”Du skall inte svära falskt och Du skall hålla din ed inför Herren” (Matt. 5:33). Av detta drog de slutsatsen att det inte var lika stor synd om man svor över något annat än Gud, om man råkar bryta sitt löfte. Därför lovade folk saker och ting till höger och vänster med himlen som garant, eller jorden, eller Jerusalem, ja, till och med sitt eget huvud, som vissa göra än idag. I Sydeuropa så är det vanligt att man svär vid sin mors grav.

Att avlägga ed är att avlägga ett högtidligt löfte och ta Gud som vittne på att det är sant. Det är bibliskt att avlägga eder, eftersom Gud hade sagt att man skulle hålla sin ed. Men i fariseisk fromhet hade ederna blivit en del av det dagliga talet. Och eftersom icketroende människor ofta i det dagliga talet ljuger, överdriver eller lovar för mycket, så drog man på sig en dom om man blandade in Gud i det hela.

Dessutom skapade fariseerna en massa undantagsregler när man svor vid något vid sidan om Gud, för att undvika att nämna Guds heliga namn. I den fariseiska judendomens heliga bok, som heter Mishna i skriftsamlingen Talmud, så finns en hel avdelning om vilka eder som var godkända. Jesus refererar alltså inte till Mose lag, utan till den felaktiga användningen av Mose lag som fariséerna ägnade sig åt.

Tala sanning! är Kristi budskap, då behöver man inte tala under ed.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar