onsdag 14 januari 2015

Ett nytt bud?

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh. 13:34, 35)


Herren Kristus säger till sina lärjungar:

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra.”
Hittills i sin undervisning har Kristus lär sina lärjungar
  • Att älska sina fiender
  • Att älska Herren sin Gud av hela sina hjärtan, av hela sin själ, av allt sitt förstånd och av all sin kraft.
  • Att älska sin nästa som sig själv.

Detta är första gången han säger till sina lärjungar: ni skall älska varandra. I den meningen är det ett nytt bud. Nu lägger han brödrakärlekens bud i lärjungakretsen.

Jesus ger detta bud, denna uppmaning i en tid då kärleken inte stod högt i kurs. Gudsfolkets land hade ockuperats av romerska trupper, små judiska upprorsgrupper: seloter och sikarer spred hat mot romarna bland judarna. Sedan länge hade man den lilla folkspillran av samaritaner bosatta kring berget Gerissim. Också dessa hatades av judafolket. Men också inom sig fanns splittring och tvedräkt, fariseer, sadducéer och esseer hade alla olika läror och olika maktanspråk.

Mitt i detta hat och denna tvedräkt måste Kristus bland sina lärjungar uppmuntra till kärlek och endräkt i brödragemenskapen:

ni skall älska varandra”

Hade de inte älskat varandra, denna lilla grupp av lärjungar som umgåtts dagligen i tre år, som en familj? Låt oss zooma in den aktuella scenen så ska vi se varför det var nödvändigt för Jesus att särskilt tala om detta nu.

Vid det tillfälle Jesus och hans lärjungar sitter samlade sker firandet av den sista påsken tillsammans med honom. Denna natt skall han förrådas av Judas och utelämnas till de judiska ledarna och romarna. Vi ser att när han som mest behövde tröst och stöd från de sina, kunde han minst av allt räkna med den. Denna natt skull de vara mest bekymrade om sin egen säkerhet, de skulle gräla om vem som var störst Kristi rike (Luk. 22:24). Vid denna tid bevisade de inte särskilt mycket kärlek mot varandra. Men hans budskap blir med eftervärldens ögon så mycket starkare när vi ser att det var kärlek till Gud och varandra de behövde.

Jesus säger:

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar