tisdag 20 januari 2015

Kärleken skall känneteckna Jesu egna

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh. 13:34, 35)

Låt oss se på orden:

Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina
lärjungar."

Det är inte bara så att kärleken är till för att dra de troende, lärjungarna till varandra, den drar också vår omvärld till Kristus, när de ser.

Den kristna kärleken är ett mäktigt vittnesbörd till omvärlden. Världen ser på dig och mig. Den granskar oss för att se om vår kristendom är äkta.

Ibland kan den kristliga kärleken verkligen synas. En icke-troende grekisk historieskrivare vid namn Lucianus som levde mellan ca: 120-200 skrev om den tidens kristna:

Det är otroligt att se med vilken hängivenhet denna religions folk hjälper varandra i nöd. De sparar ingenting. Deras första stiftare har slagit i dem att de är varandras bröder”.

Tertullianus skrev: ”
Det är vår omsorg om de hjälplösa, hur vi tjänar i vänlig omsorg, som ger oss en stämpel bland våra motståndare: ’Titta’, säger de, ’hur de älskar varandra! Se hur de är beredda att dö för varandra”.

Tänk om detta kunde synas hos oss. Grunden för att vi kan älska också dem som är svåra att älska grundar sig i Guds kärlek till oss.

Johannes säger:

Vi älskar därför att han först har älskat oss.” (1Joh. 4:19)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar