lördag 24 januari 2015

Visst har Gud räckt ut sin hand

Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har fem pelargångar, och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge, sade han till honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade honom: "Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse, och när jag själv försöker ta mig dit, hinner någon annan före mig." Jesus sade till honom: "Stig upp, ta din bädd och gå!" Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen, och judarna sade till mannen som hade blivit botad: "Det är sabbat. Du får inte bära din bädd." Han svarade dem: "Den som gjorde mig frisk sade till mig: Ta din bädd och gå!" Då frågade de: "Vem var det som sade åt dig att du skulle ta din bädd och gå?" Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan, eftersom det var mycket folk på platsen. Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig." (Joh. 5:1-14)

Det finns ett annat Betesda, det är gärningsrättfärdighetens Betesda. Hur många människor är det inte som tror att Gud bara tar emot dem om de lever upp till Guds vilja, om de lever ett fromt liv, om de verkligen anstränger sig för att bli heliga och rena. Många försöker, och ligger år från år vid dammen, hjälplösa och till slut desillusionerade. De tror fortfarande på gärningarnas och lydnadens väg till frälsning och evigt liv, men de tror inte att de själva kan lyckas. Man förstår inte alls vem Kristus är, och vad Han gjort. Och när han står där, så vet de inte vad de skall ha honom till. De förstår inte ens hans fråga:

"Vill du bli frisk?"

Vill du bli kvitt dina synder? Vill du veta hur man får evigt liv? Vill du veta hur man finner en nådig Gud?

Det finns bara ett svar och det ligger i personen som frågar, Kristus själv, han som säger:

Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh. 14: 6)

Skriften säger:
I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.” (Kol. 1: 14)

Må vi sluta att hoppas på Betesda, utan istället, se på Honom. Genom tron på Kristus äger vi förlåtelse för allt och får räknas som Guds barn.

Jesus sade till honom: "Stig upp, ta din bädd och gå!" Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.

Det var Kristus som tog första steget och gjorde den sjuke frisk. Det var Gud som tog initiativet. 
 
Har vi inte hört det sägas:
Gud bryr sig inte om mig. Han har aldrig närmat sig mig!”
Det är precis vad Han gjort. Gud har närmat sig människan så nära man kan när han själv blev människa i Kristus Jesus, vår Frälsare, när den evige Guden lät sig födas som ett litet barn genom jungfru Maria.

Gud har visat att han bryr sig genom att gå in under lagens alla krav i vårt ställe, så att han uppfyllde Guds lag åt oss. Bryr sig Gud? Javisst! Skriften säger:

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” (Rom. 5: 8)

Gud räcker ännu ut sin hand till oss människor genom evangelium i Ord och sakrament. Varje gång en människa döps så rör Gud vid en människas själ, varje gång vi hör Ordet, varje gång vi tar emot avlösningen när vi biktar oss, varje gång vi tar emot Kristi sanna kropp och sanna blod under bröd och vin, så kommer Gud till oss med sin nåd, förlåtelse, med evigt liv och evig salighet.
Jesus sade till honom: "Stig upp, ta din bädd och gå!" Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar