söndag 1 februari 2015

Goda skäl att bekänna sin kristna tro för världen

Jesus sade:
När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga. Ty den helige Ande skall i den stunden låta er veta vad ni skall säga."

Här tröstar Kristus de troende, de kristna,  med detta att den helige Ande är med oss när vi ställs till svars för vår tro. Vi behöver inte vara oroliga för vad vi skall säga. Den helige Ande hjälper sina lärjungar, han är med oss och ger oss de rätta orden.

Gud har gett oss ett stort budskap. Han har lärt oss att han förlåter syndare för Kristi skull. Han har visat oss hur mycket Han älskar oss när han benådar oss genom Jesu Kristi
försoningsdöd. Och han har visat genom sitt Ord att samme Jesus besegrat döden och gått ur graven.

Om nu Gud väljer att kalla oss som tror på Kristus som sina barn, skulle då vi skämmas för att kalla Honom vår far och Kristus vår Frälsare inför människor?

Kristus vänder sig emot den skenkristendom som skäms för Frälsaren inför människor.

Han ger oss skäl att bekänna istället för att förneka honom inför människor.

- Han säger att människor är ingenting att frukta, om det är någon vi skall frukta så är det Gud, som är Herre över liv och död, över himmel och helvete
-Han säger att vi behöver inte frukta därför att oavsett vad som sker så är allt i hans hand ändå. Han har t o m räknat våra huvudhår
-Han säger att om vi bekänner honom inför människor så skall han bekänna oss inför Gud.
-Han säger att Hans helige Ande skall vara med oss när vi ställs till svars inför människor. Han ska hjälpa oss så att vi vet vad vi skall säga.

Med alla dessa goda skäl i medvetande, låt oss bekänna för oss själva och inför världen att Kristus Jesus kommit till världen för att frälsa syndare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar