tisdag 13 januari 2015

Att ge Guds Lag rätt utan att ge Lagen sista ordet

När Guds Ande genom lagen visar oss sanningen om oss själva så har vi ingenting att vara stolt över. Vi faller ner inför hans helighet med ånger över att vi slarvat bort våra liv; att vi ljugit om oss själva, både inför oss själva, våra medmänniskor och Gud.

När Guds Ande genom evangelium visar oss sanningen om Kristus så kan vi inget än att bli glada och lyckliga. I Jesu Kristi kors ser vi ju att Gud tar emot oss, att Kristus redan sonat för våra brott, att han straffats i vårt ställe och att vi
äger fullkomlig förlåtelse genom Hans blod. Genom Jesus Kristus får vi vissheten om att vi äger himmelen med Gud, vi äger evigt liv och gemenskap med Gud. Tänk vilken glädje!

Har du och jag hittills ljugit om oss själva. Eller kanske rentav trott på en lögn? Låt oss släpa fram allt i sanningens ljus. Låt oss tillåta Lagens ljus att obarmhärtigt avslöja vår situation, att vi faktiskt inte klarar av att ta oss till himlen med egna krafter.

Då börjar vi tala sanning. Men lagen stannar lätt kvar och vår lagiska natur vill lura oss att vi ska använda oss av lagen som ett hjälpmedel för att bli vän med Gud. Vår lagiska natur vill lura oss att tro att ”Om vi bara försöker lite bättre, så skall nog Gud bli nöjd med oss!

Men den lögnen skall vi inte gå på. Då skall vi säga sanningen för våra oroliga samveten.

vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. ” (Rom.3:19, 20)

eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.” (Gal.2:16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar