fredag 30 januari 2015

Orädda, trots lidande och förföljelse

Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna, honom skall också Människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som hädar den helige Ande skall inte få förlåtelse. När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga. Ty den helige Ande skall i den stunden låta er veta vad ni skall säga." (Lukas 12:4-12)

Luther sjunger:

Guds ord och löfte skall bestå, Vi det i hjärtat bäre. För himmel, ej för jord, vi gå Till strids och glade äre, Äre alltid väl till mods, Fast vi våge gods Och ära, liv och allt; Ske blott som Gud befallt. Guds rike vi behålle.”

Många av profeterna hade förlorat sina liv för sin tros skull, alla de elva apostlarna, utom Johannes, skulle inte bara riskera sina liv, utan också förlora dem, för Jesu skull.

Men trots att fruktan för Gud understryks, så understryks ännu tydligare Guds kärlek och omsorg i de efterföljande
Gudstjänst i nedbränd kyrka i Mellanöstern
verserna när Jesus säger:

Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.”

Gud tröstar sina lärjungar med att vad som än händer är de i Guds kärleksfulla händer. Om Gud inte glömmer sparven, så glömmer han inte er. På er är till och med huvudhåren räknade, säger han. Det var en stor tröst för plågade kristna som fick se huvuden rulla, hur man lemlästades, hur brändes på bål, och askan spreds för vinden. Gud har räknat till och med era hår.

Han har koll på allt. Och när den yttersta dagen skall han ger er tillbaka er kropp, fast med större härlighet.

Man kunde ju tycka att den Gud som älskar och har omsorg, skulle skydda sina lärjungar från förföljelse, men förföljelsen hör till en kristens livsvillkor. Aposteln Paulus skriver:

Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.” (2 Tim 3:12)

Aposteln Petrus skriver:

Vem kan göra er något ont, om ni ivrar för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas.” (1Petr. 3:13, 14)

Ingenting, som händer lärjungen, den troende, Guds barn, inte ens döden, faller utanför Guds allvetande, kärlek och omsorg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar