måndag 30 september 2013

Att handla tanklöst och tro att Gud ska agera skyddsnätSedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade: "Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten." Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud."” (Matt. 4: 5 – 7)

När Jesus säger, med en kropp som varit utan mat i 40 dagar, att människan lever inte endast av bröd, utan ” av varje ord som utgår från Guds mun”, så uttrycker han sin förtröstan på att Gud inte skulle ta  kål på honom med fasta, precis som Abraham litade på att Gud hade en lösning någonstans trots att han just var på väg att göra det obegripliga, att offra sin son på ett altare.

Ståendes troligen på tempelmurens utsprång vid Kidron dalen, vilket innebar en höjd på ungefär 140 meter, så föreslår satan ungefär: 

Om du nu litar på Gud, så kan ju du ju tvinga honom att agera, genom att kasta dig ner. Du kan ju på så sätt pröva Gud och också bevisa för världen att Gud skyddar.”

Var det inte ett bra förslag? Skulle inte Jesus visa att han inte litar på
Gud genom att försöka tvinga honom till handling, genom att förmå honom att bevisa sig. När Jesus själv bevisade sig inför Thomas, att han var uppstånden, genom att be honom känna i de genomborrade händer, så var det inte med glädje han sade: ”Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser." (Joh 20: 29)

Djävulen citerar en bibeltext.  Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” Men texten handlar inte om att pröva Gud. Satan har tagit bort några ur den text han citerar.

Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.” (Ps 91: 11)

Det vill säga, han bevarar dig, när du följer hans vilja, vandrar på de vägar han vill att vi ska gå. Att pröva Gud, eller utmana Gud, eller fresta Gud, är inte ett uttryck för tro, utan otro.

”Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud”

Att handla tanklöst och sedan tänka att Gud nog ordnar det, är inte att visa prov på tro. Ja, Gud tar hand om oss, men på sina vägar, när vi sköter våra jordiska kall, inte när vi går före och tror oss kunna göra saker, och sen ska Gud följa efter. Nej, det är att pröva Gud.

söndag 29 september 2013

Svaga punkter och enkla lösningar för kristnaOch när han (Kristus) hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." (Matt 4: 2-4)

Här ser vi hur den onde finner just de svaga punkter man kan ha. Vad är det man tänker på när man är riktigt hungrig. Just det, mat, man ser framför sig all slags mat.  Det vet alla som varit utan mat en längre tid. Det är då den onde erbjuder enkla lösningar.

Han hade alltså av Gud förts ut i öknen för att prövas, och nu erbjuder den onde en väg ut ur hungern, vid sidan om Guds plan.

Men den enda anledningen till att bröd när oss är att Gud ger brödet förmågan att nära och magen förmåga att tillgodogöra sig brödet. Så egentligen finns det inga lösningar vid sidan om Gud.  Och Gud kan utan våra försök försörja oss, om det ligger i hans vilja. Han försörjde Israels folk i 40 år i öknen med bröd från himlen, s.k. manna. Han försörjde Elia i öknen, när Gud tog bort regnet från Israel under tre och ett halvt år.

I förtröstan på Guds vilja hade Jesus gått ut i öknen, och nu menar den onde alltså att han skulle lösa sin hunger på egen hand, genom att av stenar skapa bröd.

Edens lustgård var fylld av fruktträd, ändå menade ormen att trädet med kunskap om gott och ont, var det bästa alternativet, det enda träd Gud förbjudit dem att äta av.

Är det inte så satan gör, när han lockar våra tankar till andras ägodelar, andra har mer än vad jag har, andra har kommit längre än vad jag har. Men Gud befaller oss att hålla oss till det han har gett oss och inte ha begärelse till varken vår nästas hus eller vår nästas hustru eller man.

Jesus svarade: ” Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”

Det är som om han ville säga:
Jag grundar inte det jag gör på min mage. Människan lever inte bara av bröd. Jag grundar mitt liv på vad Gud säger. Har min himmelske Fader satt mig i öknen, för att fasta, så har han en mening med det. Jag kommer att lita på att han har tänkt sig en fortsättning på det här. Jag behöver inte skynda före honom.

Jesus citerar Bibeln. Han kollar inte hur andra skulle gjort i samma situation. Man ska aldrig försöka sig på att resonera med djävulen.

Guds vilja är att du och jag sköter våra arbeten, eller studier, tar hand om våra familjer, eller lyder våra föräldrar eller lärare. Att gå utöver Guds vilja och befallning, är att ta enkla genvägar, som kan vara frestande men som är fel.

torsdag 26 september 2013

Den förste och den siste AdamDen första människan: Adam och Eva, levde fullkomligt rättfärdiga inför Gud, i renhet och lydnad. Men när de stötte på trädet med kunskap om gott och ont, och ställdes inför djävulens frestelse, så bröt de mot Guds lag och synden och olydnaden har sedan dess haft sin boning i människornas hjärtan. Den första människan Adam står som huvud för det fallna människosläktet.

Kristus kallas den andre Adam, eller den andra människan: han stod också inför en frestelse och ett val.

Det var inte så att han djävulen och frestelsen bara dök upp helt slumpartat. Vi läser:

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd." (Matt 4: 1-3)

Det var alltså Guds plan och syfte, att precis som den första människan Adam, frestades så skulle den andra människan Kristus frestas.  När Adam föll så syndade hans som huvud för
mänskligheten. När Kristus var lydig så var han lydig som huvud för mänskligheten.

Skriften säger:

Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv.” (Rom 5: 12-18)

onsdag 25 september 2013

Ähh, det duger?Är det någon av oss som har försökt göra något på egen hand som inte blev så bra som vi tänkt oss? Kanske man vill ändra på något hemma, eller laga en elektronisk apparat. 

Det är inte så få som försökt sig på att anlägga trädgårdar, renovera sina hem, lägga golv, sätta väggar, tapetsera och dra rör efter Martin Timmels hemmafixarprogram ”Äntligen hemma”. 

Det blir ju inte alltid så bra om det inte är en hantverkare, ett proffs på plats. Men det finns alltid glada amatörer som försöker, och om någon påpekar att den där väggen är sned och vind så utbrister man: ”Ähh..det duger!”. Men om rören läcker och det blåser in i huset och saker och ting rasar ihop, eller det blir fuktskador, ja, då tvingas man kanske till slut att ringa efter en hantverkare.

För många tar det emot att erkänna att man misslyckats. Man har ju
gjort det själv, och vill inte vara beroende av andra. ”Ähh..det duger!”.

Är det inte så det ofta blir med våra liv?  När man ser tillbaka på sitt liv, så ser man en hel del misslyckanden. Man märker av rispor och revor i fasaden. Men så kommer tanken att man gjort så gott man kunnat. ”Ähh..det duger!”.

 Vi glömmer att våra liv mäts med en annan måttstock. Det är  Gud som ser på våra liv. Om det handlade om våra liv, så skulle han säga: ”Nej, det duger inte alls”. Gud förväntar sig att vi skulle lyda hans lag fullkomligt. Har vi uppfyllt alla buden? Har vi motstått alla frestelser? Gud kommer inte att säga: ”Ähh..det duger!”.  Våra liv är projekt för evigheten, inga mänskliga renoveringsobjekt.

Gud är helig och till hans himmel kommer bara den som är helig. Det var därför Jesus kom till vår värld. Oftast talar vi om Jesus som tar straffet för våra synder. Han dog på korset som vår ställföreträdare.

Men Kristus är också ställföreträdare i en annan bemärkelse. Guds krav på lydnad gentemot människan står kvar, och Kristus måste göra just det där som vi misslyckades med att göra, lyda alla buden, och motstå alla frestelser. Jesus tar straffet i vårt ställe men han uppfyller också lagen i vårt ställe. Det är ungefär som den där hantverkaren som kommer efter våra misslyckade renoveringsprojekt, han forslar inte bara bort skräpet, han bygger upp ett helt nytt hus perfekt.

Skriften säger:

Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun.” (1 Petr. 2: 22)

ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom.” (1 Joh. 3: 5)

när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.” (Gal 4: 4-5)

Ett annat skäl varför Kristus frestadesMånga läser berättelsen om Jesu frestelse i öknen, som en manual, för att visa hur man ska motstå frestelser, och visst får man hjälp genom att motstå synden på det sätt som Jesus gör, men vi ska inte glömma att berättelsen om Jesu frestelse i öknen är främst ett evangelium, ett glad budskap om att Gud sänt en ny Adam, en
annan människa, som är sann Gud och sann människa i en person, för att göra alla de saker Gud förväntade sig av den gamle Adam.

Visst kan man ha nytta av att se på Martin Timmels ”Äntligen hemma”, om ni förstår vad jag menar. Det vill säga att man ser sitt liv som ett renoveringsobjekt och på egen hand försöker spackla igen alla revor och slipa av alla kantigheter.
Men det hus som ska granskas på den yttersta dagen är ändå den byggnad Jesus byggt.Vi får räkna hans rättfärdighet som vår rättfärdighet, hans lydnad som vår lydnad.

 Vart finns din fullkomliga rättfärdighet på domens dag? Svar: Jesus är min rättfärdighet.Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.” (Gal 3: 27)