lördag 17 januari 2015

Den kärlek Jesus talar om är ingen teori

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh. 13:34, 35)
Han ber oss inte att frammana känslor. Jesus kallar till handling. Kristi kärlek är att vilja det bästa för en annan person och göra det, även när de inte förtjänar det, ja inte ens när de inte uppskattar det.
Det handlar inte om att kunna säga att man älskar mänskligheten, eller mister X i Kina som man inte sett. Det
handlar om att du och jag skall älska den person som sitter bredvid oss, vår make eller maka, vår bror eller syster, våra barn, våra föräldrar, våra syskon i församlingen, de vi möter i vår vardag, våra vänner och grannar.
C.S Lewis sade:
Det är lättare att vara entusiastisk över mänskligheten med stort M än att älska män och kvinnor som individer, särskilt de som är ointressanta… irriterande, dekadenta, eller på annat sätt oattraktiva. Att älska alla i största allmänhet kan vara en ursäkt för att inte älska någon i synnerhet”.
När Jesus säger att vi skall älska varandra, så är det inte ett förslag, utan en befallning.
Vi skall älska inte för att vi har lust att älska, utan för att vi är skyldiga att älska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar