fredag 16 januari 2015

Jesus är kärlek och ber oss att älska

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh. 13:34, 35)

Jesus lärde inte ut någon teori. Lärjungarna såg honom och lärde av honom i tre år, varje dag. De visste vad Jesu kärlek innebär.

När de såg Jesu kärlek gick den inte att förneka. Folk debatterade om Jesus utförde mirakel med Guds kraft eller genom Beelsebul, de diskuterade ifall han bröt sabbaten eller inte, man resonerade om han var Elias, Döparen eller någon annan av profeterna, men vi hittar ingen som debatterar eller ifrågasätter Jesu kärlek. Den gick inte att bestrida.

Vid Lasarus grav när Jesus grät sade folket: ” Se, hur han älskade honom!” (Joh. 11:36)

Det står att när Jesus fick se den rike ynglingen att han ”fick kärlek till honom” (Mark 10:21) Det står att när han fick se folkskarorna, att han ” rbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.” (Matt. 9: 36). Lärjungarna och folket kunde se hans kärlek, inte bara höra om den. Och när han talar skulle han om bara några timmar besegla sin kärlek till mänskligheten med sitt eget blod.

Och nu säger han till sina lärjungar att göra likadant:

Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar