måndag 12 januari 2015

Lögnerna som förslavar och sanningarna som befriar

Vad är det för sanning som befriar oss från lögnen och för oss till Kristus, som är Vägen, Sanningen och Livet?


Ibland börjar Guds Ande med att riva ner de lögner som skiljer oss från Kristus.


  • Lögnen att livet går ut på att njuta så mycket som möjligt. Att man själv har det bra.
  • Lögnen att livets mening är att skapa sig själv en mening med sitt liv.
  • lögnen att Gud tar emot oss om vi bara ser till att göra så gott vi kan.
  • Lögnen att vi kan uppfylla Guds lag genom att hålla den på ett yttre sätt.
  • Lögnen att Gud gör en bit i frälsningen och vi gör resten.
  • Lögnen att vi tar första steget och Gud hjälper oss sedan hela vägen fram.


Guds Ande lyser genom lag och evangelium in i våra hjärtan och visar oss sanningen. Vi behöver inse:

- sanningen att Guds lag fodrar inte bara 10 % lydnad eller ens 50 eller 90 % lydnad. Gud kräver att vi skall vara 100 % rena och heliga inför Honom. Kristus säger ju: ”Var…fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.” (Matt.5: 48)

- Sanningen att Gud är helig och sann och hatar synd.

- sanningen att vi är så fullkomligt fördärvade i oss själva att det inte finns något så gott inom oss att det skulle kunna förtjäna Guds välvilja mot oss.

- sanningen att vi i oss själva, i vår syndiga natur, sådana vi föds, inte finns en tillstymmelse till naturlig kärlek till Gud, utan bara hat.

- sanningen att vi av egna krafter varken kan påbörja, bistå, hjälpa till eller fullborda vår egen omvändelse och sinnesändring.

- sanningen att Kristus Jesus kom till vår värld för att lyda lagen i vårt ställe, att ta vår skuld på sig och straffas i vårt ställe.

- sanningen att alla våra synder vi begått, begår och kommer att begå är förlåtna genom Kristus, genom hans död på korset, att hela vår skuld är betald till priset av Guds Sons blodiga död på korset.

- Sanningen att hela världen förklarats rättfärdig som deklareras genom Kristi uppståndelse på den tredje dagen, att tack vare Kristi försoning ingenting längre skiljer oss från Gud, att vi genom Kristus är helt rena och oskyldiga i Guds ögon.

- Sanningen att var och en som tror att Kristus Jesus Guds evige Son sonat synden på korset är född på nytt, är ett Guds barn, är en arvinge till Guds eviga rike har syndernas förlåtelse och inte kommer under någon dom.

- Sanningen att Gud ger oss denna gåva: frälsning, salighet, evigt liv, förlåtelse, fullkomlig rättfärdighet utan någon motprestation, helt av nåd, helt gratis.

- Sanningen att man blir Guds barn helt och hållet genom vad Kristus gjort, en sanning som Anden sår i våra hjärtan genom evangelium i ord och sakrament.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar