måndag 19 januari 2015

Kristi egna älskar för att Han älskat oss

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh. 13:34, 35)

Det slipper så lät ur våra munnar: ”jag bara älskar den psalmen, ja älskar att gå i kyrkan och läsa Bibeln.” Och sen kan vi tänka: ”Men honom eller henne står jag bara inte ut med!

Hur ska vi få kärlek så att vi gör som Jesus säger: älskar varandra?

Den kristna kärleken börjar hos Kristus. Jesus säger: som jag har älskat er. Det är grunden. Det är på grund av Kristi kärlek vi rustas att älska varandra. Innan man kan tjäna varandra i kärlek behöver man bli övervunnen av kärlek. Gud har bevisat hur mycket han älskar oss när han sände sin enfödde Son.

Genom tron på Kristus har vi del i Guds kärlek till oss, men också en kärlek att älska varandra med:

Skriften säger:

ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.” (Rom 5:5)

Den kärlek Gud utgjuter i de troendes hjärtan var avsedd att komma andra till del.

Därför säger Kristus:

Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.”

Vid påskmåltiden fäster han upp sin klädnad och tvättar sina lärjungars fötter. Han som är deras Herre och mästare ödmjukar sig och gör den lägsta slavens uppgift. Kärlek är att offra sig för sina medmänniskor, det är att tjäna, fast det inte tilltalar mig, att välja bort sin egen bekvämlighet, sin stolthet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar