söndag 11 januari 2015

Lögnen är från satan. Sanningen är från Gud

Det finns inga vita lögner. Lögnen är från djävulen och sanningen är från Gud. Vi lever i situationsetikens samhälle. Man säger att situationen avgör vad om är rätt: det som orsakar minst skada. Men Gud har inte gett oss tillstånd att ljuga. Inte ens när de blir jobbigt för oss.

Kristus sade till de judar som inte trodde på Hans Ord:

Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja lögnens fader.” (Joh. 8:44)

När vi ljuger, så talar vi inte under den helige Andes, sanningens Andes inflytande, utan under påverkan av den onde.

Världens första lögn kom från Satans läppar. Det var när han sade till Eva: ”Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter därav så öppnas era ögon, så att ni blir som Gud” (1 Mos. 3:3,5)

Känner vi igen den lögnen? ”Asch, lite synd är inte så farligt. Tvärtom, det är nyttigt och man utvecklas.” Här ser vi varifrån den idén kom!

Vi är alla födda med lögnen i våra hjärtan. Psalmisten skriver: ”De ogudaktiga är avfälliga ända från födelsen, de lögnaktiga far vilse alltifrån moderlivet” (Ps. 58:4)

Men Gud sände sin Son till världen för att ändra på den saken.

Johannes vittnar:

lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.” (Joh.1:17)

Till Pilatus sade Kristus: ”För att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen:” (Joh. 18:37)

Och den av lögnen sönderpräglade romaren kunde bara muttra: ”Vad är sanning?” (Joh.8:38), en fråga som lögnens barn gömmer sig bakom än idag.

Aposteln Paulus skriver till församlingen i Efesus:

Ni… har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus.” (Ef. 4:20)

Sanningen finns hos Kristus. Kristus är sanningen därför att Han är Gud och människa i en person.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar