måndag 26 januari 2015

Vad som är viktigare än tillfällig hjälp

Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig."

Gud hjälper oss med små och stora saker. Mannen var förstås glad över sin hälsa, men Kristus vill påminna honom om att det finns ett problem som är större en kroppslig svaghet. Det problemet är synden.

"Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig."

Att ligga sjuk och hjälplös, kan något värre drabba en människa? Ja, hon kan gå evigt förlorad i helvetet. Det är ännu värre. 
 
Kristus säger på ett annat ställe:

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.” (Matt. 10: 28)

Det allvarligaste är inte sjukdom, det allvarligaste är inte ens den kroppsliga döden, det allvarligaste är att gå evigt förlorad.
"Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig."

Kan vi upphöra helt och hållet med att synda? Nej, vi kommer att fortsätta att synda hela livet. Men det är skillnad mellan att säga: ”Jag vill fortsätta att synda” och att säga: ”jag vill inte fortsätta att synda”.

Om man vill fortsätta att synda, så lever man inte i omvändelse och tro. Då har man ingen ånger. 
 
Gud vill att vi ska vilja ta avstånd från synden, att begrava den i dopet och uppstå med Kristus. Förlåtelse finns hos Kristus, för den som inte vill synda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar