söndag 1 juni 2014

Vad det betyder att "inte mer komma ihåg"

Profeten Jesaja fick med sin ögon se detta osynliga rike som kommer med Kristus:

Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar,ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag skall jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Där skall inte mer höras gråt eller klagan.” (Jes 65: 17-19)

Detta nya skapar Gud när han föder oss på nytt. 
 
Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” (2 Kor 5: 17)

Detta att inte komma ihåg handlar om att det nya som kommer är så mycket större än det gamla. I ljuset av det nya som kommer blir det gamla värdelöst.

Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För
hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.” (Fil 3: 7-9)

Jeremia talar på samma sätt som Jesaja om Sion, om det nya som kommer, när han skriver:

Vänd om, ni avfälliga barn, säger HERREN, ty jag är er rätte herre och jag skall hämta er, en från varje stad och två från varje släkt, och föra er till Sion. Jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och de skall föra er i bet med förstånd och insikt. När ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger HERREN, då skall man inte mer tala om HERRENS förbundsark eller tänka på den. Man skall inte komma ihåg den eller sakna den och man skall inte göra någon ny.” (Jer 3: 14-16) 
 
Varför? Därför att Kristus är nådastolen, Kristus är offrad på korset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar