torsdag 19 juni 2014

Att hålla samman Jesu missionsbefallningDe elva lärjungarna begav sig till det berg i Gallileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ’Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.(Matt. 28:16-20)

I Kristi missionsbefallning finns två particip ”döpande" och "lärande”. Sliter man bort något av dem från varandra så missar man hela Kristi befallning och syndar grovt mot det underbara uppdrag Kristus räcker sina lärjungar.

Vederdöparna skiljer ut lärandet som sättet att göra lärjungar. Man skall, säger dem, lära, framförallt genom att uppmana, och så skola in människor i Guds rike. Dopet blir för de ofta bara ett diplom, en fjäder i hatten, en medlemsbiljett in i församlingen.

Men Kristus säger att han skapar lärjungar genom dopet. Han säger att man förenas med det heliga treeniga namnet genom dopet. Dopet är framförallt ett nådemedel. Det är Guds hand som räckes till oss, som lyfter oss in i Guds rike. Det är inte vi som skall visa någonting när vi blir döpta. Skriften säger att vi ikläds Kristus själv genom dopet. Vi dör och uppstår genom dopet. Och allt är Guds förtjänst, hans nåd.

Men lika illa hanterar folkkyrkan Kristi missionsbefallning. Man sliter det ena participet från det andra. Majoriteten av Sveriges befolkning är döpta. Men vad sade Kristus omedelbart efter att han uppmanat till dopet? Han sade: ”lär dem att hålla allt vad jag har befallt er”.

D.v.s. alla de som är döpta, eller som skall bli döpta, de skall ni undervisa också, ni skall lära dem. Tar ni er an dem genom dopet, så sviker ni dem om ni inte lär dem också. Om den som blir döpt inte får undervisning, så dör det liv Gud en gång planterat. Här räcker inte folkkyrkans konfirmationsundervisning där man skall sitta och småprata om livsfrågor. Det har inte Gud befallt. Vad har han befallt? 

Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar