måndag 16 juni 2014

Han som har all makt i himlen och på jorden

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ’Jag har fått all makt i himlen och på jorden.” (Matt 28: 18)

Ingen människa hade varit allsmäktig över himlen och jorden. Men nu, alltsedan Kristi födelse fanns det en människa: Människosonen, den människovordne Guden, som hade all makt i himlen och på jorden.

Som sann Gud ”född av Fadern före all tid, Gud av Gud ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad” (Nicenska trosbekännelsen) hade han av evighet all makt. Men enligt den
mänskliga naturen som han hade fått av jungfrun Maria, hade han nu också som sann människa ”all makt i himlen och på jorden”. Därför säger han:

Jag har fått all makt i himlen och på jorden.”

Det är så stort att vi har svårt att förstå det. Som kung härskar Kristus över alla änglar och ärkeänglar, alla härskare och herravälden, alla krafter i höjder och troner, alla stjärnor och galaxer. Ja, över den onde som är besegrad och alla hans onda andar. Han härskar över alla ministrar och presidenter, kungar och härskare i det höga, alla livets förhållanden och omständigheter, alla relationer i universum. Både i det stora och det lilla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar