lördag 14 juni 2014

Vad som får tvivlet att vika

De elva lärjungarna begav sig till det berg i Gallileen dit Jesus hade befallt dem att gå.” (Matt 28: 16)

Gallileen var ett passande ställe eftersom de där kunde få vara ifred för alla fientliga judar i Judéen. I grannskapet hade dessutom de flesta lärjungarna sina hem.

Vid ett berg hade Kristus haft sin stora bergspredikan( Matteus kap. 5-7), på ett berg hade han valt de tolv som sina apostlar och på ett
berg hade han uppenbarat sig för dem i himmelsk härlighet. På ett berg känns det som himmel och jord möts. Med hela den mäktiga himlen ovanför och åsynen av världen nedanför, talar Kristus om sin makt i himlen och på jorden och om lärjungarnas uppdrag i världen.

Där väntade de. Och plötsligt är han där.

Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade.” (Matt 28: 17)

Han framträder ur den osynliga världen framför dem med sin mänskliga kropp. Och de faller ner i tillbedjan. Inför denna upphöjda åsyn är det naturligt. På samma sätt hade de vise männen tillbett den nyfödde Frälsaren (Matt.2:11) och mariorna hade fallit ner i tillbedjan (Matt. 28:9) när han mötte dem på vägen tillbaka från graven.

Tillbedjan är en stark bekännelse av deras tro på Kristus som den människovordne Guden. Ingen annan Gud fick tillbes. Nu skådade de Gud kommen som blivit människa i Kristus.

Men, säger texten, ”andra tvivlade”. Hur kan man tvivla på något man ser för sina ögon? Thomas gjorde det och människor gör det än idag. Thomas såg Kristus för sina egna ögon och människor idag ser Guds egenskaper i skapelsen. Ändå säger människor idag: ”Om jag bara får se, tror jag.” Jo, tack. Det är inte där skon klämmer. Tvivlet sitter inte hjärnan utan i hjärtat. ”Det är för bra för att vara sant. Det är ju helt enkelt fantastiskt. Mina sinnen måste ta fel.” Ja, men om sinnena inte räcker, vad ska då kunna övertyga?

Det visar texten som fortsätter:

Då trädde Jesus fram och talade till dem”

Tron kommer när Kristus talar till oss, och hans Ord talar direkt in i hjärtat. Sen nämns inte ett ord om något tvivel. Samma sak gäller än idag. Människor kan diskutera, debattera och resonera i det oändliga. Inget ljus, ingen visshet, ingen övertygelse. Sedan kommer Kristi Ord som talar rätt in i hjärtat och mörkret viker för ljuset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar