tisdag 17 juni 2014

De troende har inget att frukta när de sprider evangeliet

De elva lärjungarna begav sig till det berg i Gallileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ’Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.(Matt. 28:16-20)

Det är detta lärjungarna skall komma ihåg när han sänder ut dem. Aldrig har en mänsklig armé haft såna resurser bakom sig.

Man säger att det största hindret för kristna att gå ut och predika evangelium är människofruktan. Men finns det några, någonstans som har mindre orsak att frukta än Kristi egna lärjungar, än du och
jag?

Kristus säger:

Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!”

Detta säger inte en Kristus som nu är död. Detta säger en Kristus som var död, men som uppstod, besegrade djävulen och nu lever och har alla makt i himlen och på jorden, för vår skull. För att vi skall gå ut och göra lärjungar för hans rike.

Om världen, djävulen eller vårt eget onda kött frågar oss: ”med vilken rätt går du? Vilken auktoritet har du? Får du verkligen? Kan du verkligen göra lärjungar? Vad har du för auktoritet bakom dig? Vem ger dig rätten?” Så svara. ”Jag är tjänare åt honom som har all makt, all auktoritet och all rätt i världen: Kristus Jesus. Han har sagt till mig: ’Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar’!

Alltsedan Kristus sade detta har lärjungarna gått. Vem kan räkna alla mil som färdats till länder, folk och stammar, i öst, i väst, i norr och söder. Än idag står orden kvar. Gå. Den som inte gick till Afrika, kanske kunde gå till grannen i huset bredvid, eller kamraten på jobbet. Gå, för att göra lärjungar.

Inte lärjungar till dig, utan lärjungar till Kristus.

Det är inte till en annan värld han sänder sina lärjungar, utan den värld som Fadern lagt för Sonens fötter. Låt oss tänka på det var än i världen vi befinner oss.

Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar’!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar