tisdag 24 juni 2014

Hur Gud välsignar äktenskapet


  1. Gud välsignar äktenskapet genom att mannen och kvinnan kompletterar varandra genom olika roller.


"HERREN Gud sade: "Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like." (1Mos.2:18)


"Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den." (Ef.5:24,25)

"Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud." (1Kor.11:3)

  1. Gud välsignar också mannen och kvinnan i äktenskapet genom den den nära samvaron.
"Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen skall ge sin hustru
vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt." (1Kor.7:2-5)

Vi anser alltså inte som t.ex. den romerska kyrkan att det sexuella i sig är något ont. Det är ingen dygd att vara avhållsam om man inte fått avhållsamhetens gåva. Sexualiteten är en gåva från Gud. Det Bibeln vänder sig emot är aldrig sexualiteten i sig själv, utan bara när sexualiteten missbrukas, före eller utanför äktenskapet. Alla Guds goda gåvor kan missbrukas. När vi gör det förvandlar vi det goda Gud skapat till något ont.

  1. Gud välsignar äktenskapet genom barnens gåva.

"Se, barn är en HERRENS gåva, livsfrukt en lön." (Ps.127:3)

"Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!" (1Mos.1:27, 28)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar