tisdag 24 juni 2014

Äktenskapet är ett heligt förbund

Eftersom äktenskapet är ett heligt förbund så kränker man det om man inte bevarar sexualiteten inom äktenskapets gränser.

"Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma." (Hebr. 13:4)

Man kan likna äktenskapet vid en ring. Den är sluten. Bryter man sig ur förbundet så bryts förbundet sönder. Eftersom äktenskapet är en livslång förening som Gud själv har instiftat har människan ingen rätt att lämna äktenskapet.
Jesus säger:  

"Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott." (Matt.19:9)

Bibeln anger två undantag från den regeln 1) otukt (Matt.19:9) 2) Att en otroende lämnar (1 Kor.7:15).

För att äktenskapet skall hållas levande och inte ruckas är det viktigt för makarna att de bevarar kärleken till varandra i det.

"Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem." (Kol. 3:19)

"Bättre bo i ett öde land än tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna." (Ords.21:19)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar