torsdag 26 juni 2014

Äktenskapet äras när vi lever rent

Eftersom Gud gett oss äktenskapet mellan man och kvinna som den enda tillåtna formen för sexuell samvaro så är det synd att innan äktenskapet och på andra sätt än i äktenskapet utöva sin sexualitet.

"Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud." (1Tess.4:3-5)

"Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig - en sådan är en avgudadyrkare - skall ärva Kristi och Guds rike." (Ef.5:5)

Gud vill att vårt tal också skall vara rent.

"Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens
nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud." (Ef.5:3,4)

Ja inte bara i talet utan också i sinnet skall vi vara trogna och inte begå äktenskapsbrott.

"Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta." (Matt. 5:27, 28)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar