tisdag 3 juni 2014

Kristi sanna Kyrka är det sanna andliga Israel

De som förtröstar på HERREN är som Sions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt.” (Ps. 125: 1)

Vi förtröstar på Kristus, genom tron äger vi syndernas förlåtelse evigt liv och evig salighet. 
 
Det skall ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra.” (Jes 65: 24)

Israel blev som lydig under den mosaiska lagen ständigt straffad och utkastad ur sitt land, men profeten talar om en tid, då Gud ”[inte] handlar med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar.” (Ps. 103: 10)

Den tiden kommer med Kristus. I Kristus döljer Gud inte sitt ansikte för oss, utan bjuder oss till honom med orden:

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.” (Matt 7: 7)

Till detta rike bjuds alla människor. Människor av alla folkslag,


stammar och språk. Människor som krigade med varandra faller ner för samma altare, tar emot samma sakrament, ber till samma Gud och hör samma Guds Ords predikan. En Paulus som förföljde de kristna, samsas med en Simon Seloten och en Johanns och Jakobs, Åskans söner, eller en Johannes kärlekens apostel.

Vargar skall gå i bet med lamm, lejon skall äta halm som oxar, och stoft skall vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg skall de göra något ont eller skadligt, säger HERREN.” (Jes 65: 25)

Detta är Guds sanna osynliga Kyrka, detta är Sion, det nya Jerusalem. Denna verklighet känns långt borta, men varje gång vi tillsammans möts för att fira gudstjänst, ta emot avlösningen, höra Guds Ord och ta del av Herrens heliga nattvard, blir vi en del av denna verklighet. Låt oss därför tacka Gud och bedja:

Käre himmelske Fader. Du som i nåd skapat ett nytt folk genom din Sons död och uppståndelse, tack för att du låter oss leva samman i frid i ditt rike. Tack för att det gamla är glömt och förgånget och att det nya har kommit genom din Sons ankomst. Lär oss att jubla över ditt nya Jerusalem och Sion liksom du jublar och fröjdar dig över ditt folk. Ditt rike kan inte vackla, även om våra jordiska skapelser vacklar och faller samman, lär oss att som medborgare i ditt rike leva samma i frid och fred, den frid som du redan skapat genom din Son Jesus Kristus vår Frälsare. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar