lördag 7 juni 2014

Guds Ord ska vi lita på, framför allt annat och alla andra

Vad är det för ord vi ska lita på som är grunden för vårt barnaskap hos Gud?

Vi ska framförallt lita på evangeliet. Guds evangelium, det glada budskapet säger till oss att ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord… Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor 5: 19, 21)

 ”den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.” (Rom 4: 5)

Tror vi det så äger vi samma förtröstan och trygghet som den hedniske officeren, trots motgångar och bekymmer, då kan vi säga med psalmisten: ” Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv. De fräcka hånar mig ständigt, men jag viker ej från din undervisning.” (Ps. 119: 50-51)

Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör
det här, så gör han det." När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: "Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder." Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk.” (Matt 8:8ff.)
 
Jesus tar upp det faktum att dem som anförtrotts riket, Israel. till större delen förkastade Kristus, men när de förkastat honom så kom andra in, där den hedniske officeren blev ett tydligt exempel. De första ska bli de sista. Det är också en tankeställare för oss. Kristendomen kan inte gå i arv. Varje individ måste ta ställning till Kristus och Hans Ord. Man kan inte förlita sig på föräldrar eller kompisar, inte heller på pastorn eller lärokommissionen. De är bara vi och Kristi Ord, inför Gud på den sista dagen.

Israel trodde att de hade monopol på Guds rike. Ingen har monopol på Guds rike. Vår kyrka har det inte, vår församling har det inte. Därför ska vi gå ut med Hans ord till vår omvärld och berätta om att Jesus Kristus är allas vår Frälsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar