lördag 21 juni 2014

Att lära lärjungarna att hålla fast vid allt vad Kristus befallt

De elva lärjungarna begav sig till det berg i Gallileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ’Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.(Matt. 28:16-20)


Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. ” d.v.s. ägna er åt Kristi Ord, gör lärjungar genom att tränga in i Skriftens rikedom, att lära vad Jesus lärt, inte vad ni personligen tycker och tänker, och vad som är acceptabelt för unga avkristnade öron.

Här kan det också vara viktigt att påminna om grundtextens ord, eftersom vår svenska översättning kan missuppfattas. Man säger att man håller ett bud. Men när det står ”hålla” (så har det inte betydelsen ”uppfylla” utan snarare ”hålla fast vid” att ”värna om”. De skall lära sig att hålla fast vid allt Jesus lärt. Allt.

Det är populärt idag att man ska erkänna som kristen var och en som kan skriva under på två, tre huvudpunkter i den kristna tron. Det kallas ekumenik. Men Kristus sätter ribban betydligt högre. Allt vad han undervisat om hör till lärjungaskapet. Varenda punkt i läran är viktig att undervisa om, inte bara så att man informerar om att kristna tron har den eller den läran, utan så att lärjungen också själv kan hålla fast vid den. Det står ju:

Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet” (2 Tim.3:16)

Man döper alltså inte för säkerhets skull. Eller som en försmak om man eventuellt vill göra något av dopet senare i livet. När man döper så förbinder man sig att undervisa personen, eller så har man undervisat personen innan dopet.

Det viktigaste i lärandet, det hela lärandet utgår från är sanningen att Kristus kommit i världen för att frälsa syndare. Att Gud tar emot oss för att Kristus burit vår synd på korset och straffats i vårt ställe, att han gjort oss rättfärdiga av nåd, helt gratis för Kristi skull. Denna verklighet blir vår egendom genom dopet och genom lärandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar