fredag 27 juni 2014

Äktenskapet äras genom renhet och kärlek

Guds Ord fördömer homosexualitet.
"Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike." (1Kor.6:9, 10)
Hur skall vi leva efter det sjätte budet?
Vi skall leva i renhet i ord, tankar och gärningar.
"Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv." (Rom.13:13, 14)
Psalmisten ber
"Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande." (Ps. 51:12)
De som lever i äktenskap skall behandla varandra med kärlek och respekt.
"Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad." (Ef. 5:33)
"På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också förr de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er. På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. " (1Petr. 3:1-7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar