söndag 22 juni 2014

Jesus är med sin Kyrka och församling

De elva lärjungarna begav sig till det berg i Gallileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ’Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.(Matt. 28:16-20)

Efter att först gett oss en försäkran om att makten inte är världens, utan hans egen, så avslutar han sin sändning med att lova att han ska vara med oss med denna makt.

Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Han hade varit med människan alltsedan skapelsen som den allestädes närvarande Guden. Men han hade själv blivit människa nu och skulle fara ur deras åsyn.

Men han lovar dem att han fortfarande skulle vara hos dem som den människovordne Guden. Skriften säger att ”Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt” (Ef.4: 10). Han är alltså också allestädes närvarande i kraft av den personliga föreningen mellan människonaturen och den gudomliga naturen. Därför kan han ge den kropp och det blod som offrades för oss på korset åt oss i den heliga nattvarden. I nattvarden blir vi på ett mycket personligt sätt påminda om Kristi Ord:

Jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar