tisdag 10 juni 2014

En herde som ger sitt liv för fåren

Skriften säger:

Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.” (Rom 5: 6-11)

Så även fast vi är som får, dumma, hjälplösa och omgivna av fiender, så finns det hopp för oss, därför att det finns en Herde. En herde som älskar oss, som skyddar oss och som leder oss.

Han leder oss till vattenbäckar och gröna ängar. Och det är evangelium i Ord och sakrament. Det är församlingen där vi kommer samman för att lyssna på Guds Ord och ta del av hans nattvard. Det är på sätt vi orkar vandra vidare.

I Skriften påminns vi om att Herden inte bara offrar sitt liv för fåren. Han begravs och går på tredje dagen ut ur graven som den uppståndne. Han som besegrat alla våra fiender, döden synden, skulden och helvetet.

I den 17:e vers i Johannes 10 säger Jesus:

Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. " (Joh 10: 17-18)

Så får vi vandra trygga och säkra vid vår Herdes sida. Jesus tog våra synder på korset. Han gav oss full förlåtelse genom sin Son och en dag får vi möta honom som älskar oss när vi kommer hem till himlen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar