måndag 23 juni 2014

Gud har instiftat äktenskapet

Det är Gud som skapat äktenskapet. Han gjorde det då han förde Eva till Adam.

"HERREN Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät HERREN Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och HERREN Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sade: "Denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta kvinna, ty av man har hon tagits." Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött." (1Mos. 2:19 -24)

I texten ser vi hur mannen utan kvinnan känner sig otillräcklig. "Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like."

"Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma." (Hebr. 13:4)

Äktenskapet är en gåva från Gud.

"Den som funnit en hustru har funnit något gott, han har fått nåd ifrån HERREN." (Ords.18:22)

"Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött." (1Mos.2:24)

"Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? 6 Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt." (Matt.19:5,6)

"Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen." (Rom.7:2)

Vi ser här att äktenskapet är en livslång förening mellan man och kvinna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar