onsdag 4 juni 2014

Jesus och "de andra", de som står utanför

Då Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: "Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor." Jesus frågade honom: "Skall då jag komma och bota honom?" Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det." När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: "Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder." Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. ” (Matteus 8: 5-13 )

Evangeliernas beskrivning av Jesu verksamhet är spännande läsning. Om vi läser Matteus 8:e, 9:e, 11:e och 12:e kapitel så ser vi hur han vänder sig till grupper som man inte räknade med i samhället på den tiden, marginaliserade människor, diskriminerade människor och till och med utstötta människor. Vissa av dessa grupper ansågs obetydliga för att de inte bidrog till samhället, fattiga och outbildade, kanske ekonomiskt beroende. Han når ut till hedningar, icke-judar, kvinnor, slavar, fattiga och sjuka. Idag talar man om minoriteter, men på Jesu tid var dessa grupper inte minoriteter, i romarriket utgjorde de en stor del av befolkningen.

Jesus betjänade alltså dessa grupper. För honom är inte hälsa, etnisk tillhörighet, social status eller kön av betydelse: med sina exempel vill han också lära oss att inte göra skillnader på människor, så att man värderar dem olika. Medvetet kanske vi inte gör det, men omedvetet är det lätt att göra.

Vi kanske uppfattar en högst uppsatt officer som en marginaliserad person, men för det judiska folket var denne officer Jesus möter i deras ögon oren, ingen som fick gå in i templet, utan fick på sin höjd komma till hedningarnas förgård, ingen i vilkens hus man gick in. Att han dessutom var romare var ännu värre. Judarna hatade romarna eftersom dessa ockuperat deras land och inlemmat det i romarriket. I berättelsen handlade det om att hjälpa en slav, den som låg lägst ner på samhällsstegen.

Då Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: "Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar