måndag 30 juni 2014

Syndaren förklaras rättfärdig för Kristi skull

I Rom 3: 19-28 förklaras förhållandet mellan Guds rättfärdighet människans synd:

Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här
finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar.” ( Rom 3: 19-28)

Rättfärdiggörelsen kan alltså inte frambringas av människan så att Gud på grundval av människans lydnad kan förklara människan rättfärdig. Gud förklarar syndaren rättfärdig för Kristi skull. I Guds ögon är syndaren på grund av Kristus att betrakta som rättfärdig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar