tisdag 1 juli 2014

Syndaren förklaras rättfärdig för att Kristus varit lydig under lagen

Att syndaren kan förklaras eller dömas rättfärdig inför Gud grundas på att Kristus varit lydig under lagen i vårt ställe.

Inte heller kom gåvan som följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för
alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, för att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.” (Rom 5: 16-21)

Kristus ställs under den lag som gällde människan för att fullgöra den.

Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.” (Gal 4: 4-5)

Detta är vad man kallar Kristi aktiva lydnad. Han frambringar rättfärdighet åt det fallna människosläktet genom att uppvisa den rättfärdighet människans saknar och Gud tillräknar den olydige Kristi lydnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar