söndag 31 maj 2015

Gud uppehåller allt

Både människor och djur räddar du, HERRE. Ps. 36:6

I Luthers förklaring till den första artikeln av den apostoliska trosbekännelsen läser vi: "Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, att Han har givit mig min kropp och själ, ögon, öron och alla mina lemmar, förnuft och alla sinnen och att han ännu håller det vid makt."

Den här delen "och att han ännu håller det vid makt" är intressant. Vissa religioner lär att "Gud" har skapat hela universum och allting däri och sedan på något sätt tog ett steg bakåt och lämnade världen åt sitt öde för att sköta sig själv. Den här teorin säger mer eller mindre att Gud satte naturlagarna i rörelse och lutade sig bakåt. Och sedan, många miljoner år senare, har världen blivit vad den är nu alldeles av sig själv.


Men från den heliga Skrift lär vi att Gud inte alls har avlägsnat sig från Sin skapelse. Istället är han en nådefull och älskande Gud som är aktiv varje minut, både dag och

natt och uppehåller världen och alla varelser. Han är så nära var och en av hans skapade varelser, speciellt människorna, att han känner var och en av oss vid namn och t.o.m. håren på våra huvuden är räknade.(Matt. 10:30). 

Hur skulle det kunna vara på annat sätt? Gud älskar oss så mycket och är så involverad med oss att Han kom för att dö för oss.Och när Han nu har tagit hand om våra andliga behov på det här viset, skulle han då inte ta hand om hans fallna skapelses fysiska behov

Bön: Käre himmelske Fader, vi vet att den här världen utan Dig inte skulle kunna existera ett enda ögonblick. Vi vill be Dig att nådefullt fortsätta styra världen med din allmakt. För Din käre Son Jesus skull. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar