fredag 8 maj 2015

Den helige Ande leder in i hela sanningen

Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Joh 16:13

Det är i sitt avskedstal som Jesus här undervisar sina lärjungar om framtiden och sin kyrkas fortsättning efter hans eget fullbordade verk och sin himmelsfärd. Den kristna kyrkan måste ha en grund och det är sanningen. Jesus säger att den helige Ande ska föra lärjungarna till hela sanningen. Hos lärjungarna fanns det vid denna tidpunkt mycket av osäkerhet och rädsla, det fanns frågor som var för svåra för dem. Men det skulle komma en dag då de frimodigt stiger fram och tala till samtiden. Vi ser det redan på pingstdagen då Petrus förkunnar om Guds frälsningsplan och uppfyllelsen i Jesus Kristus.

Därför har den kristna kyrkan historien igenom kunnat säga till sin samtid vad som är sant och vad som är falskt. Kyrkan har av sin Herre lärt sig vad hon ska förkunna. När hon har svikit sin uppgift, vilket tyvärr har hänt, har hon förvandlats till en sekt dvs avsöndrat sig från sanningen. Istället för att leda människor till Kristus har hon lett människor bort från honom. Det händer när man t ex börjar tala om att sanningen är delad, eller att sanningen skulle förändras genom historiens gång. Kyrkan ska utan att fördenskull betraktas som förmäten, kunna säga: "detta ska du tro!" eller "detta är en evig sanning.". Men Gud har igenom alla tider bevarat en liten skara som inte böjt sig för sektens inflytande.

Den helige Ande leder in i hela sanningen. Hur går det till?

Jo, genom att leda in i Guds ord, de heliga Skrifterna. Det finns ingen annan sanning för oss människor när det gäller vårt förhållande till Gud och den frälsning han har berett för alla folk. I förklaringen till tredje trosartikeln har Luther lärt oss: "Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan komma till min Herre Jesus eller tro på honom utan att det den helige Ande har kallat mig med evangelium, helgat och upplyst mig med sina gåvor, …på samma sätt kallar församlar och upplyser han hela den kristna kyrkan på jorden och bevarar henne i den enda rätta tron i Jesus Kristus.."

Den Helge Ande beder vi, Att i den rätta tron förbli, Att han oss beskyddar till livets ände, Då till sist vi flyttar hem från detta vårt elände. O Gud, förbarma dig!


(Betraktelsen är hämtad ur en predikan av pastor Alvar Svenson, pastor
i  Lutherska Bekännelsekyrkan, som gick hem till Herren 2015 )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar