söndag 17 maj 2015

En kristens säkerhetsnät

 I de dagarna skall Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man skall kalla det så: HERREN vår rättfärdighet Jeremia 33:16

    En byggfirma hade fått i uppdrag att bygga en bro över en bred älv. Firman upptäckte att genom att fästa ett säkerhetsnät nedanför arbetarna som höll på att sätta upp de bärande bjälkarna, ökade effektiviteten enormt. Inställningen till arbetet blev helt annorlunda. Bara det att de visste att det fanns ett nät under dem,  som skulle förhindra dem att drunkna, gav männen en självtillit och en känsla av säkerhet som de annars inte skulle ha. 


Vår Herre Jesu Kristi lidande och död har samma effekt på oss andligt talat. Gud sa till Israels barn att när den utlovade Messias kom skulle Juda bli frälst och Jerusalem leva i säkerhet. Gud förkunnade inte bara en tid av jordisk frid för Israel på den tiden Jesus gick omkring. Han talade om den frid som övergår allt förstånd. Den friden har sin grund i vissheten om att vi har förlåtelse för alla våra synder i
Kristus. Samtidigt som Jesus lät sitt heliga, dyra blod flyta på korset och han led smärta och kval, betalade han i sin helhet för alla våra synder. Efter att Jesus dog på korset behöver vi inte frukta för döden. Vi behöver inte heller frukta för domens dag, för varken död eller helvete kan skada oss. På grund av Jesu död på korset för våra synder, är friden mellan Gud och oss människor upprättad.

    Denna visshet som förlåtelsen i Kristus ger oss, är en försäkran om att vad som än sker med oss, är vi räddade från den evige döden och fördömelsen. Vi som tror på Jesus, äger en frid, en försäkran och en känsla av säkerhet som gör att varken sjukdom eller sorg, motgång eller problem, smärta eller till och med döden, är kapabel att rucka oss. Aposteln Paulus säger det så fint: "Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre."

    Verkan av vårt säkerhetsnät – som är orsakad av Jesu lidande och död på korset –är att vi äger frid i vårt hjärta. Vi kan gå livets alla situationer tillitsfullt till mötes och vi har ett säkert hopp om evigt liv i himmelen. Må Jesu Kristi kors lysa för våra ögon genom hela livet.

  Vår käre Far! Må Kristi kors trösta oss när vi är rädda och ge oss frid och hopp alla dagar genom livet här på jorden. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar