söndag 10 maj 2015

Den troende behöver inte frukta

"Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min." Jes 43:1b

Hur mycket är inte vi rädda för! Många har inte ens lust att tänka på det. De fruktar ängslan. Därför förtränger de allt vad som är skrämmande. Somliga försöker att övervinna ångesten med träning. Så finns det för människor, som måste flyga för sitt jobbs skull men är mycket rädda för att flyga, och tar seminarier för att bota "flygrädsla". Där lär man sig bl.a. hur säkra flygplan är i jämförelse med andra

färdmedel, hur de fungerar, hur välutbildade piloterna är. Sedan kan många av dem gå ombord på ett flygplan.

Hur fint vore det, om vi kunde bli av med all vår rädsla, helt enkelt kunna stoppa ner eller glömma den. Men tyvärr sitter detta så djupt i oss, att vår möda inte har någon utsikt till framgång.

Men hur tacksamma vi kan vara för vår Guds Ord som säger genom Jesaja : "Frukta inte!" Där uppmanar han oss inte att lägga undan vår fruktan, utan nämner framförallt den avgörande grunden till varför vi inte behöver frukta: "Jag har förlossat dig". Du människa, du syndare, är mig så mycket värd att jag utgav min Son för dig. Med hans blod som lösen betalar jag dina skulder. Inser vi det otroligt höga värde vi har i Guds ögon?

Hans ord säger oss ännu mer: Han kallar varje troende vid namn. Han känner honom och har skrivit honom i himlen (Luk 10:20). Vi får alltid vara i hans närhet och överallt stå under hans mäktiga skydd. Ingenting och ingen kan rycka oss ur hans hand (Rom 8:31-39). Finns det en starkare grund mot rädsla och trångmål?

Vi beder:
Käre himmelska Fader, mycket plågar oss, mycket gör att vi är rädda. Och ofta tänker vi varken på din stora makt eller på din kärlek till oss. Dock har vi ditt trösterika ord. Tack för att det är starkare än all rädsla. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar