måndag 4 maj 2015

Vem är din Gud?

"Så säger HERREN, Israels konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud." Jesaja 44:6

Inte bara hos de hedniska grannfolken, utan till och med hos gudsfolket Israel var avgudabilder uppställda. Man offrade till dessa "gudar" och bad till dem. Man satte gudarna lika högt som Israels Gud och till och med högre än Honom. Därför gav Gud från tid till tid uppdrag till profeter att predika emot sådan avgudadyrkan och brännmärka den som en svår synd. Hade han inte fört sitt folk ut ur det egyptiska slaveriet och slutit ett förbund med dem på Sinai? Hade han inte skapat världen? Fordrade han därför inte med rätta den viktigaste platsen i varje troendes hjärta, som det första budet fordrar?

Idag menar många att avgudadyrkan hör till sedan länge

förgångna tider och gäller inte i vår upplysta tid. Dock, redan Martin Luther rättade till detta misstag i sin stora katekes, när han i förklaringen till 1:a budet skrev: "Vad hjärtat är fullt av, det är din egentliga Gud."

Avslöjar sig här inte många av våra beteendemönster som modern avgudadyrkan? Vilken rangordning har gudstjänst och bibelstund, tid för Guds ord och bön, att lova Gud och gemenskapen med bröder och systrar i församlingen? Kommer vår fritid, våra nöjen, vår hobby, vår familj på första platsen, eller är vårt främsta mål att genom tron tillhöra Guds rike och att medverka till att det byggs upp och att det utbreder sig?

Store Gud, ditt namn ske pris, Evig är din makt och ära, Du, allena hög och vis, Är de dina alltid nära. Dig lovsjunger änglars här, Dig vi prisar, Fader kär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar