tisdag 5 maj 2015

Ett hem i strid med sig själlv

"och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå." Mark 3:25

    Det är ingenting som är mer ödeläggande i en familj eller i samhället än en inre strid. Det som yttre krafter inte klarar att ödelägga, kan lätt bli ödelagda av inre strid. Jesus förstod denna princip mycket  bra. Han använde det för att visa sina motståndare hur dåraktigt det var när de hävdade att det var med hjälp av Satan han drev de onda andarna ut ur människor. Om Satan använde sin makt till att driva ut sina egna demoner, skulle hans hus vara i strid med sig själv. Och snart skulle det falla samman. Den principen att ett hus som är i  strid med sig själv, inte kan förbli stående, gäller också Guds hus och Guds familj. Vad satanistiska krafter inte klarar av att ödelägga i Guds rike, även om de använder alla sina demoniska krafter, kan de kristna själva enkelt ödelägga, med att strida, bråka och trycka ner varandra. Om Guds hus kommer i strid med sig själv, kommer det också att falla.

    I det avsnitt som andakten är hämtat ifrån, ser vi att Guds familj är hotad både inifrån och utifrån. Antingen de krafter som angriper Guds rike består av familjebråk eller fientliga angrepp, har de likväl en sak gemensamt: Det är ett angrepp på det som håller samman Guds familj, evangeliet. När evangeliet blir angripet, är Guds folks enhet i fara.

    Det kan vara svårt att förstå att någon vill ödelägga ett så oskyldigt och enkelt budskap som evangeliet om Guds kärlek till syndare. Vem kan vara emot något som består i att vi får förlåtelse för synden helt gratis? Vem kan vilja ödelägga budskap om en gåva som vi får utan att ha förtjänat den?

Särskilt svårt är det att förstå detta när vi tänker på att denna gåva gäller något som vi inte hade kunnat skaffa oss på något annat sätt än med att den ges oss gratis. Men evangeliet är en dårskap för det mänskliga förnuftet och evangeliet är det farligaste budskap kyrkans fiende vet om. För så länge Guds familj håller fast vid evangeliet om Guds nåd i Kristus, kan inte den onda fienden få någon makt över den. Vår mänskliga natur vill inte acceptera att den inte förtjänat att få Guds nåd och Satan vill för allt i världen inte att vi ska inse detta. Därför blir det enkla budskapet om Guds kärlek i Kristus angripet, hånat och förlöjligat. Och när evangeliet blir angripet är också enheten i Guds familj hotad.

    Det är ett Jesu under att hans familj håller samman. Även om själva evangeliet blir angripet kommer inte Guds troende familj bli ett hem som är i strid med sig själv. Den kommer frimodigt och kraftigt stå emot alla dem som vill splittra, med att hålla sig trofast till evangeliet som är en Guds kraft till frälsning.

    Herre Jesus, vänd bort från oss alla angrepp på evangeliet så att din familj inte blir ett hem som är i strid med sig själv. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar