torsdag 14 maj 2015

Tålamod i Guds rike

Av sig själv ger jorden gröda, först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. Mark. 4:28

Besvikelser är en vanlig erfarenhet för alla kristna. Och ofta är det så att ju mer brinnande och ivriga de kristna är i sin tjänst för Herren och hans menighet, desto mer mottagliga verkar de vara för besvikelser.

Människor som har stora förväntningar på sig själva och sina medkristna blir besvikna när resultaten inte blir som förväntat. Vi förväntar oss att Guds folk ska vara engagerade och brinnande i sin tjänst för Frälsaren och hans menighet, att de ska gå flitigt till gudstjänst och nattvard, att de ska vara kärleksfulla och barmhärtiga mot varandra och att de ska vara trofasta i sin iver efter att nå ut med evangeliet till icke-kristna. Likväl verkar det som om många har fått den dåliga vanan att gå oregelbundet till gudstjänsten och många människor ställer upp i aktiviteter i församlingen, bara då det passar in i deras många privata fritidsaktiviteter. Ofta kan kristna vara väldigt kärlekslösa och ovänliga mot varandra och lusten efter att använda sin tid för att nå de icke-kristna är många gånger lika med noll.

Jesu liknelse om såkornet i Mark. 4 lär oss att vara tålmodiga. Han försäkrar oss att Guds Ord inte vänder tomt tillbaka utan utför det Gud vill. I stället för att hålla fast vid besvikelsen kommer vi att koncentrera oss på det positiva

och se på alla bevis för att den Helige Ande utför sin gärning med att föra människor in i Guds rike genom det såkornet vi sår ut.

Varje gång ett barn blir döpt eller en vuxen blir förd till tro genom evangeliets sådd, blir de födda på nytt "genom Guds levande ord som består" ( 1 Pet. 1:23 ) De blir födda till ett nytt liv i Kristus. Kristus leder dem till att leva det nya livet efter Guds vilja. Han hjälper unga och gamla att övervinna besvikelser. Han styrker dem till att motstå gudsfientlig påverkan från världen. Han hjälper dem till att gå segrande ut ur tvivel och anfäktelser. Varje gång en kristen övervinner besvikelser och finner tröst genom evangeliet om syndens förlåtelse för Kristi skull, är detta ett konkret bevis på att Ordet är verksamt och utför det Gud vill. Det är inte alltid Ordets verksamhet är synligt för det mänskliga ögat, men vi vet att det aldrig vänder tomt tillbaka. Där evangeliets vetekorn är sått kommer det alltid få resultat. Detta faktum lär oss tålmodighet i arbetet i Guds rike.

Lär oss, käre Frälsare, att inte fokusera på svårigheterna, utan koncentrera oss på att så ut ditt evangelium som verkar av sig själv och producerar frukt och nytt liv. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar