tisdag 19 maj 2015

Kristus steg upp till Gud Faderns högra sida

[Jesus Kristus] har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom. (1 Petr 3:22)

Kristi himmelsfärdsdag, den fyrtionde dagen efter påsk. Det är den dag då vår uppståndne Frälsare vände åter till himlen och antog samma ära och majestät som han hade innan han kom till jorden. Jesu himmelsfärd utgör ännu ett bevis på att allt han gjorde för vår skull blev godkänt av Fadern i himlen, och den skedde för att vi skulle bli uppbyggda.

Vi kanske har en känsla av att Jesu verk var helt klart när han lidit, dött och uppstått igen, eller åtminstone när han hade stigit upp till himlen. Men så är det inte.

Skriften talar om många saker som Jesus fortsätter att göra för sitt folk även när han är i himlen. Vilken tröst det är att veta att Gud "satte honom på sin högra sida i himlen . . . och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen" (Ef 1:20,22). Vi, hans barn som tror på honom, är

församlingen. Än idag regerar Jesus och styr allt till församlingens bästa. Vi litar på att alla ondskans makter inte kan fördärva Guds församling. Vi finner tröst i att veta att han ser vad vi har att kämpa med i våra liv och i församlingen. Kristus leder och uppehåller oss alla dagar genom sin allmakt.

Vi vet också att Kristus "sitter på Guds högra sida och ber för oss" (Rom 8:34). När vi är rädda på grund av vår syndaskuld ljuder från himlen den goda nyheten att Jesus alltid är i tjänst för att föra vår talan inför vår himmelske Fader. Han kan föra vår talan på grund av sitt lidande och sin död. Genom tron har allt som Jesus har gjort för oss kommit oss till godo.

Innan Jesus for upp till himlen tröstade han sina lärjungar med ett härligt löfte: "I min Faders hus finns många rum . . . jag går bort för att bereda plats åt er . . . jag skall komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är" (Joh 14:2,3). Det är en välsignelse att veta att han har en plats som är förberedd för oss och att han lovar att komma tillbaka för att hämta oss hem till sig i evig salighet.

Herre Kristus, din himmelsfärd ger mig hopp om min himmelsfärd. Tack för ditt löfte att komma tillbaka och hämta mig till evig salighet hos dig. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar