fredag 29 maj 2015

På jobbet?

Omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Luk. 24:47-48

Vad är ditt jobb? Att klippa gräsmattan, ta ut soporna? Försörja familjen så att räkningarna blir betalda? Städa ditt rum, diska, laga maten? En funktionell familj är en där varje medlem vet sina ansvarsområden och gör dem.
 

Som en medlem av Kristi familj har vi också ansvarsområden. Eller kanske skulle vi kalla dem privilegier. De är ansträngningar som vi gör villigt, som ett tacksamt gensvar för vad Frälsaren har gjort för vår frälsning.
Naturligtvis täcker sådana handlingar hela våra liv. Vi vill att allt i ord och gärningar ska göras till hans ära. Men ett privilegium står över alla andra, och det är jobbet som den uppståndne Frälsaren har gett oss: att vara vittnen. Vi som har sett hans kors och tomma grav berättar för andra. Vi delar de goda nyheterna om förlåtelse för synder med de behövande.

På jobbet? Kanske kan jag inte bli en pastor eller en lärare. Kanske kan jag inte åka till avlägsna kontinenter eller flytta till växande områden i vårt land. Men jag kan fortfarande vittna. Jag kan prata med barnet i mitt knä, grannen på gatan, kollegan på jobbet om den Jesus som älskar dem. Jag kan be för och skänka pengar till spridandet av evangelium genom min församling och mitt samfund. På jobbet? Det stämmer, Herre, med de goda nyheterna som du har fört till mig och med en önskan du har gett mig att dela det.
 

Herre, berör mig, använd mig, välsigna mig. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar