måndag 25 maj 2015

Vår frälsning ligger i Guds händer

Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet? Gal. 3:3

Det är verkligen förvånansvärt hur många människor missförstår kristen tro. Även kristna själva hamnar i fällan när de tror att de måste göra något för att bli frälsta. De är fasta i det här sättet att tänka även om det bara gäller en liten sak, så som att de inte skulle vara frälsta förrän de har överlämnat sitt liv åt Kristus, bett en särskild bön eller tagit ett visst beslut. Alla dessa saker är gärningar i köttet, och därför fördömande.

Sanningen är att vår frälsning helt och hållet ligger i Guds händer. Det är han som har uppfyllt lagen i vårt ställe. Det är han som har försonat vår skuld. Det är han som för oss till tro och det är han som bevarar oss i tro. Han skapar och bevarar tron i oss genom nådemedlen, genom

evangeliets predikan och sakramenten. Detta är Guds sätt att verka för och i oss, inte vårt sätt att verka för Gud. Vår frälsning ligger fullständigt i Guds händer och därför får vi tillitsfullt vila i tron. Amen.

Bön:
Himmelska Fader, det finns så många frestelser i livet. En av de största frestelser är att tro att vi måste göra något för vår frälsning. Förlåt oss för denna dårskap, och bevara oss i tro så att vi må vara hos Dig i evighet. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar