måndag 1 juni 2015

Glädje i kyrkan!

"Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Då skall du se det och stråla av fröjd, ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig, folkens skatter skall tillfalla dig." (Jes. 60:3,5) 

Vilka bilder kommer upp i ditt medvetande av ordet glädje? Barn som skrattar och tjoar när de gungar och åker rutschkana i lekparken? En idrottsman som slår i luften med näven efter en seger? En morförälder som känner ett litet huvud som gosar mot axeln medan han läser en saga? Att hitta ett otroligt lågt pris på något man letat efter länge? Föräldrar som får höra att deras sjuka barn kommer bli bra? 

Glädje. Vi hittar ohämmad glädje i vår Bibel. Israel gladde sig när de trädde in i det utlovade landet och när de invigde det första templet. Änglarna sjöng av glädje när Jesus föddes till världen. Lärjungarnas hjärtan brast ut i glädje när de mötte den uppståndne Frälsaren. Änglarna gläder sig när en syndare omvänder sig. Skaror av tillbedjare sjunger glädjefyllda hymner runt Lammets tron i himlen. 

Det är enkelt att fångas in i dagliga ansträngningar som kan förstöra vår glädje som kristna. Men vi är en del av scenariot i Guds eviga visdom, förutsett av Jesaja, friköpta av Jesus.
Det började med Apostlarna och har fortsatt fram till våra dagar med människor från alla länder som kommer in i Guds kyrka. Kyrkans enkla proklamation av evangeliet är det enda läkemedlet för sjuka själar. Utan evangelium dör själarna för evigt, med evangelium lever de för evigt. Vi är en del av det. 

Gläd er - vår Frälsares kyrka har överlevt många hot! Gläd er- vi har evangelium! Gläd er - vi har resurser att dela det! Gläd er - vi kan medverka i den mest meningsfulla gärningen på jorden. Gläd er - den Helige Ande tar våra bristfulla gåvor och arbeten, fyller dem med gudomlig kraft och vinner själar för riket! Vilken glädje att få bevittna när ett spädbarn döps, en vuxen konfirmeras, en ny mission startas och en vilsegången som kommer tillbaka! Ser du folk som fortsätter komma till Kristi ljus? Låt det få fylla ditt hjärta med glädje!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar