måndag 18 maj 2015

Varaktig frid

  HERREN … give dig frid. 4 Mos. 6:26

Hur kan vi beskriva denna frid som Gud ger oss? Här följer en liten historia som illustrerar Guds frid ganska bra. En
konstnär blev ombedd att måla en bild med "frid" som tema. Konstnären målade ett dånande vattenfall och ett stort träd.
På en av grenarna, som hängde böjd över de rasande vattenmassorna och nästan nådde ner till vattenskummet, satt en gråsparv ganska stilla och ruvade i sitt bo. Den lilla fågeln satt lugnt där, även om det dånade starkt från fallet och det kunde vara fara och färde.

En sådan bild kan beskriva den frid som Gud ger oss. Som fågeln på bilden är vi också omgivna av faror och svårigheter. Mitt i livets kaos ger Gud oss frid. Vi har frid. Jesus försäkrar oss: "Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er ... Låt inte era hjärtan oroas" Vi har frid i vårt hjärta. Vi vet att den allsmäktige Guden älskar oss. Vi vet att de faror vi möter här i livet inte kan tillföra oss någon allvarlig skada. Vi vet att himmelens glädje ligger och väntar. Detta är friden, den varaktiga friden, som Gud ger.

Detta är inte en frid som kommer av sig själv. Vi var en gång Guds fiender – kämpade mot honom och allt han sa. Nu är våra synder borttvättade i Jesu blod. Den helige Ande har fört oss till tro och gett oss Kristus som vår Frälsare. Paulus sa så här: "Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus."

Det är också en annan sak med denna frid. Den är till var och en av oss. Genom hela den aronitiske välsignelsen används ordet "dig" flera gånger. Guds frid är inte bara till "dem" som en stor grupp människor. Den är till "dig" som en dyrbar enkel människa. 


Du kan vara förälder eller barn. Du kan bo för dig själv, i en villa eller i en sovsal tillsammans med hundratals människor. Du kan vara man eller kvinna, svart eller vit, bo i Sverige eller på andra sidan jordklotet. Dessa saker har ingen betydelse: du kan oavsett detta ha frid. Guds frid är för dig! Detta betyder självklart att också andra kan få glädje av den. Dela med dig till andra av den frid du äger. Bekänn Frälsaren. Hjälp missionärerna som Gud har sänt ut med gåvor och med böner. –  Missionärer bringar bud om liv och frid.

Herre, ge mig frid – din frid, inte den frid som världen ger. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar