fredag 8 maj 2015

Den helige Ande leder oss in i sanningen om det ondas undergång

Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd. Joh 16:8-11

Jesus säger: Om dom ty denna världens furste är dömd. Med sitt fullkomliga försoningsverk har Kristus dömt denna världens furste dvs djävulen till en evig dom. Även om det många gånger kan synas som om djävulen har oinskränkt makt ska vi veta att han är dömd. Han verkar under en evig dom. Han vet att han inte har lång tid kvar, därför koncentrerar han sig oerhört och gör allt han kan för att slakta, stjäla och förgöra. 


Därför vill han så ut tvivel och just otro ibland människor. I Uppenbarelseboken kan vi läsa om
hur han är bunden med en kedja, med domens kedja. Där evangelium om syndernas förlåtelse förkunnas, där har inte djävulen någon makt där är hans makt bruten. Aposteln vänder sig mot själva döden med citat ur Skriften: "Döden är uppslukad och seger vunnen. Du död var är din seger, Du död var är din udd".

Helt följdriktigt säger Jesus därför: "Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet" (Joh 5:24). Den helige Ande ska leda sin kyrka in i hela sanningen, han undanhåller ingen från den sanning som är så grundläggande för kyrkans existens. Därför är det så viktigt att vi inte lämnar Guds ord och tar promenader i den egna fantasins värld när vi ska förkunna Guds ord för människor. Att inte kyrkan blir en bricka i det spel som denna världens furste spelar med arma människors själar. Kyrkan ska förkunna den sanning som är evig, om hon inte gör det är hon en fallen kyrka som lyder en dömd herre och slutet blir detsamma som sin herres.

Nu har vi fått ett väldigt löfte av vår Herre. Kristus har lovat att den helige Ande ska föra oss in i den sanning som har sitt ursprung i Gud själv. Han vill leda oss i den underbara värld där Gud själv talar till oss och leder oss i sanningen. Den ligger färdig åt oss i de heliga Skrifterna, vi behöver inte leva i ovisshet om vad som är sant eller rätt om synd om rättfärdighet och om dom. Det glada budskapet till oss syndare är att Gud har sänt sin Son i vårt ställe. Att tro på honom är att ta till sig vad han har gjort och säga som Paulus: "Jag vet på vem jag tror"!

O Fader, låt ditt helga Ord bland oss sig fritt utbreda. O Jesu, giv att på vår jord, din lära oss må leda. O Helge Ande, var oss när, med Ordets kraft och oss beskär Sann tro och hopp och kärlek.


(Betraktelsen är hämtad ur en predikan av Alvar Svenson, präst i Lutherska Bekännelsekyrkan, som gick hem till Herren 2015)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar