onsdag 13 maj 2015

Guds barn måste gå igenom lidande

De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia, och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. Apg.14:21-22

Paulus missionärsliv för med sig en del spännande scener. Vi kan höra vattnet rinna över klipporna då Paulus predikade vid en fors.Vi känner värmen och glädjen när Paulus blev välkomnad i ett hem för ett mål mat eller för att stanna i några dagar. Dessa tillfällen måste ha varit underbara!

Sen minns vi att Paulus blev slagen, stenad, hånad, skeppsbruten, bortstött, förlöjligad och förföljd på många sätt. Hur fruktansvärda dessa tillfällen måste ha varit! Vad som hände Paulus var ändå inte det viktigaste. Det faktum att människor blev förda till tro på Jesus eller att deras tro blev uppbyggd – det är det viktiga. Det kunde hända när Paulus var stark eller när förföljelserna och problemen gjorde Guds nåd

ännu mer skinande. Vi hör inte Paulus undra om det var värt det. Vi hör en realistisk Paulus säga: "vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike".

Paulus säger inte att hans umbäranden medförde att han förtjänade inträde i Guds rike. Det skulle vara en förolämpning mot Jesus som gav sitt liv för honom. Vad Paulus ville var att hans lyssnare och vi skulle förstå att vi kan förvänta oss att vi får gå igenom svårigheter. Som kristna är vi inte förskonade från lidande. Men vi är försäkrade om att Gud hjälper oss. Han lovar att göra vår svåra tid till vår bästa. Han lovar att ondska inte kommer överväldiga oss så att vi förlorar kontakten med honom. Och slutligen lovar han att han ska rädda oss från umbäranden på jorden och ge oss ett liv i himlen som är fritt från lidande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar