lördag 2 maj 2015

Av nåden är ni frälsta genom tron

    Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ef. 2:8-9

Ja, säger Gud genom aposteln Paulus: "av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det."  Tänk så stort. Gud ser att vi inte förtjänar, ändå ger han. Han ger av sin förlåtelse genom Kristus. Han ger helt oförtjänt. Av nåd. Han ger åt tron. Guds budskap till oss människor är att Jesus på korset gjort allt väl inför Gud genom sin död på korset. Genom tron litar vi på att det är vår egendom.

    Den som trodde att frälsningen handlade om vad vi gör, får här veta att det inte alls handlar om detta. Det handlar om vad Gud ger. Frälsningen är en gåva, den är något Gud skänker.

    Så fort vi tänker på religionen, så tänker vi på vad vi behöver göra. Vi kan inte alls förstå att Gud skulle skänka bort det största och allra bästa helt gratis. Men så är det. Och

därför upprepar han det gång på gång, på olika sätt.

    "Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig."

    När vi fått gåvan, så kanske vi tänker: "Jag som har gåvan,

jag måste väl ändå vara speciell!" Men ingenting skiljer dig och mig från någon annan.

    Gud ger inte för den vi är, för vad vi gjort. Skriften säger: "Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet." (2 Tim. 1:9) "när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet (Tit. 3:4, 5)

    Vi kan då förstås inte berömma oss. Vi har inget att skryta över, inget att vara stolt över. Det enda vi har vår glädje i är Gud och hans nåd, ingenting annat.

    O, må vi Herrens godhet högt beprisa, för alla under, som han med oss gjort. För all den nåd han velat oss bevisa, och dagligen bevisar oss alltfort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar